Author Archive

Praksis hos Aker Solutions avd. Ågotnes

Hei, mitt navn er Nirosan Thiyagalingam og jeg kommer fra Trondheim. Fortiden går 3.året maskiningeniør ved Høgskolen i Narvik. Studiet gir meg muligheten til å ta et praksis-emne som valgfag og i forbindelse med denne har jeg vært utplassert hos Aker Solutions avd. Ågotnes like utenfor Bergen.

Aker Solutions er et stort anerkjent internasjonalt oljeservice-selskap etablert i Norge i 2004. De leverer ingeniørtjenester, fabrikasjon, teknologiprodukter, vedlikehold, spesialist- tjenester og totalløsninger til oljeindustrien. De har totalt 28 000 ansatte og en omsetning på 42,9 milliarder kroner og et resultat på 3,5 milliarder kroner. Deres store mål er å være den mest ønskede partneren for løsninger I olje- og gassindustrien ved hjelp av sine fastsatte verdier. Disse verdiene er kundefokus, HMS-tenkegang, mennesker og team, åpen og direkte dialog, god styring og levere resultater med høy kvalitet.

Aker Solutions avd. Ågotnes er plassert ved kysten av Bergen, de har flere store verkstedhaller som driver med alt relatert til Subsea, dette innebærer blant annet  vedlikehold, utvikling. modifikasjon, service og testing. De mener havbunnen er den nye overflaten og opplever fortiden svært stor vekst. De har derfor de siste årene ekspandert sin virksomhet og holder fortsatt på å utvide deres lokaler til å møte framtidens behov.

De første dagene gikk med til å sette meg inn i interne rutiner, system og arbeidmetoder. Jeg ble plassert på et verksted som driver med produksjon, vedlikehold, montering og testing av subsea utstyr. Jeg ble ganske raskt satt inn i arbeid med arbeiderne på verkstedet og fikk derfor mulighet til å arbeide med delene og utstyret. I løpet av perioden har jeg fått mulighet til å være med på flere oppsatte operasjoner. Dette innebærer demontering, montering, testing av deler, inspeksjoner sammen med ingeniører og verkstedarbeidere. En ting som jeg syns var veldig interessant var et kundebesøk fra Statoil. En lekasje på en ventil skulle utbedres og en representant fra Statoil, ingeniørene på avdelingen og arbeiderne på verkstedet gikk sammen for å løse problemet. Det at mennesker på tvers av forskjellige felt kunne utnytte hverandres ressurser så godt for å løse et problem var meget imponerende.

I løpet av perioden ute i bedriften har jeg fått et meget godt innblik I hvordan en ingeniørbedrift fungerer. Jeg fikk være med på flere hele operasjoner som gjorde at jeg fikk et tydelig bilde av hvordan bedriften arbeider med en operasjon fra start til slutt. Aker Solutions ga meg en veldig varm velkomst, arbeidsmiljøet var helt fantastisk. Verkstedet tok meg veldig godt I mot og jeg følte meg som en av de veldig raskt.  Jeg fikk opplevere deres gode humør, høye kompetanse som kunne gi meg svar på alle de spørmålene jeg stilte, motiverende egenskaper, følelsen av at de tok mine henvendelser seriøst og hvordan en arbeidshverdag i framtiden kan bli.

Praksis hos Nordkraft.

Jeg heter Tommy Steinmo, er 27 år gammel og går tredjeåret Maskin. I min praksisperiode har jeg vært utstasjoner på Nordkraft.

Nordkraft driver i all hovedsak med produksjon og distribusjon av strøm.
Med det ugjestmilde terrenget vi har i store deler av kommunen og det faktum at dem er monopolist kan det by på noen utfordringer.

Mine oppgaver:

Jeg har hatt ansvaret for å prosjektere fem forskjellige transformatorbytter. To av dem skal flyttes fra toppen av høyspentmasten og ned i en trafokiosk mellom masteføttene, mens de resterende tre skal flyttes til en frittstående trafokiosk noen meter unna. Mine arbeidsoppgaver her har vært å dra ut på befaring, ringe rundt til grunneiere, lage avtaler, skrive orienteringsbrev, lage prosjektbeskrivelser, lage bestillinger og sist men ikke minst sette opp et budsjett på alt dette.

Jeg har i tillegg vært med på en del befaringer der vi har sett på hva som skal gjøres av vedlikehold og hvordan man skal legge kabler for å få strøm på hytter på Bjørnfjell.

Oppsummering

Jeg har hatt noen spennende, utfordrende og lærerike uker her på Nordkraft. Det har vært utrolig lærerikt å få ha ansvar av prosjektering av en jobb. Har fått hjelp når jeg har trengt det, men har stort sett arbeidet selvstendig. Jeg har fått samarbeidet med forskjellige avdelinger, vært på befaring, holdt litt på med økonomi, vært med på møter og selvfølgelig prosjektert jobben.

Selv om teorien har vært noe forskjellig fra mitt linjevalg har det vært veldig lærerikt. Det er prosessen rundt alt, hvordan man skal tenke og samarbeide med andre jeg har fokusert mest på disse ukene.

Praksis hos Wiseled Aps

Det hele startet med at jeg, Mathias Stabell, designet og bygget min egen dykkelykt. På en dykketur møtte jeg en fra en bedrift som heter Wiseled og vi ble interessert i hverandres lykter. Slik fikk jeg kontakt med en bedrift som jobbet med det jeg gjorde på fritiden min. Til nå så har jeg testet produktene grundig og solgt en del som en ambassadør for Wisedive(eget varenavn for dykkerelaterte produkter). Når man fikk muligheten til å jobbe i en bedrift som er relevant til utdanning og mulig fremtidig arbeidsplass, hadde jeg et ganske lett valg.

Valget falt selvsagt på denne danske bedriften som jeg har fått en del kjennskap til de siste tre-fire åra. De leverer hovedsakelig lysprodukter med tilbehør. Det innebærer alt fra håndholdte lommelykter i varierende størrelse, laserprodukter, optikk, IR, UV, krimtekniske lykter, områdebelysning, lyskastere og ikke minst tilbehøret til nevnte produkter. De kan også ta seg av spesialdesignede lysprodukter til større kunder.

Hos Wiseled sine lokaler i Gilleleje i Danmark(fantastisk plass forresten) er det kontorer, lager, monteringsavdeling, utviklingsavdeling og litt prototypeutstyr. Så konstruksjon og all utvikling av produktene ligger der, det gjør også montering og kvalitetskontroll. Det er en fin arbeidsplass med koselig atmosfære som bringer frem essensen av designet til Wiseled.

Jeg fikk en oppgave av ledelsen i Wiseled om å konstruere et feste til finjustering av en lyskaster med svært smal lyskjegle. Festet skal være justerbart i to akser og det fulgte med en hel del krav/ønsker til utforming og egenskaper. Det skulle blant annet være simpelt i forhold til antall deler, nøyaktig, lett, kompakt og kunne motstå ganske store G-krefter. Det er en oppgave jeg har funnet ut av er mye større enn det ser ut på papiret. Men fy flate så givende det er å jobbe med noe som muligens blir produsert i et visst antall.

Det nærmer seg nå fort prototypestadiet på festet. Det er fortsatt mye arbeid som man skal gjennomføre før det i tilfelle kommer i produksjon. Så denne oppgaven og bedriften skal man jobbe mer med i nærmeste fremtid!

Det er dejlig å være norsk i Danmark!

Praksis hos Norcem AS Kjøpsvik

Jeg heter Anne Kari Solheim og er fra Kjøpsvik. Jeg går en kombinasjon av andre og tredje året på bachelor maskin ved Høgskolen i Narvik. Praksisen min ble gjennomfør ved Norcem AS Kjøpsvik.

Litt om virksomheten

Norcem AS er Norges eneste produsent av sement, med fabrikker i Brevik og Kjøpsvik, og har lang erfaring som internasjonal sementleverandør. Fabrikken i Kjøpsvik ble etablert i 1918 og er stedets hjørnesteinsbedrift med om lag 115 ansatte. Norcem AS inngår i HeidelbergCement Group som er en av verdens ledende produsenter av sement, betong og tilslag. Selskapet har virksomhet i mer enn 50 land og har ca 50 000 ansatte. Fabrikken er en av de mest moderne i Europa med tanke på energiforbruk og utslipp, og er sertifisert i henhold til ISO 14001 og ISO 9001. Med dette menes det at bedriften utnytter råvarene på en god og effektiv måte samtidig som det brukes minst mulig energi, og at kvalitet over tid kan tilbys kundene.

Mine oppgaver

Så langt i praksisen har jeg fått i oppgave å tegne, beregne, hente inn tilbud og bestille en løfteanordning for fire sylindere i sementmølleriet. Jeg har også brukt en del tid på et dataprogram som heter SAP. Programmet brukes for å organisere innkjøp og lagerbeholdning, og innen vedlikehold. Her prøver jeg å samkjøre rundelister for mekaniske kontrollører og smørere for å effektivisere arbeidet deres. Jeg deltar også på daglig gjennomgang og oppfølging av arbeidsoppgaver for elekto og mekanisk avdeling sammen med formenn og avdelingsledere.

Oppsummering

Praksisen har vært tre spennende uker hvor jeg har fått sett teori fra skolen brukt i praksis. Det har også vært mye nytt å sette seg inn i men det synes jeg har gått bra. Alt i alt har det vært motiverende for siste skoleår å få et innblikk i hverdagen som venter etter fullført ingeniørutdanning.

Praksis hos BlowtechGroup, Kongsvinger

Mitt navn er S. Reza Sherafat  og starter høsten 2014 på tredje året maskiningeniør/industriteknikk ved Høgskolen i Narvik og har i forbindelse med gjennomføring av praksisprosjekt vært hos BlowtechGroupen i Kongsvinger.

Blowtech ble første etablert i 1999 og har gjennom årene opplevd mye. I 2010 – etter finanskrisen – ble kjøpt av Gnosjöplast (1969) og fikk navnet Blowtech GP og senere i 2012 kom de sammen med Gera Technology (1964) og valgte navnet BlowtechGroup. Bedriften eies av Blowtech Invest AB i Sverige. Bedriften bruker hovedsakelig 3 type prosesser for produksjonen; 1)- Konvensjonell blåsing, 2)- Suge – blåseforming, Seco og 3)- 3D-robot manipulasjon blåsing, COEX og produserer b.a. formstøpte Ad-blue tanker og beholdere, motor luftrør, automativ og komplet systemer til lastebiler (63%), person biler (19%) og annet (18%). Produktene selges stort sett i b.a. Sverige, Belgia, Brasil, Nederland, Korea …. De forventer en driftsinntekt på ca. 180 MSEK i 2014 og er den største i denne bransjen i Skandinavia. Før finanskrisen hadde firmaet rund 300 ansatte og måtte si opp mange og behold nøkkelpersonene. I dag har BlowtechGroup ca 70 ansatte.

Bedriften har noen få faste ingeniører og ansetter midlertidig erfarne ingeniører etter behov. For tiden har de 32 blåse formstøpere og er i ferd med å sette i gang 5 nye roboter. BlowtechGroup lager mange av sine PLC – styrt utstyr som trengs til driften og har god erfaring med lærlinger og ansetter dem etter hvert. Material de bruker i sine produkter var termoplast av type: PP, PEHD, PA6, PA6+GF, PELD, TEEE(Hytrel), TPV(Santoprene).

Mine oppgaver

Jeg ble plassert ved drift og vedlikehold avdeling og mine oppgaver var kartlegging av reservedeler til diverse utstyr til maskinene og registrering av sekvenser og intervaller for vedlikehold ved stans / drift i bedriftens datasystem som het DASH. For dette arbeidet måtte jeg gå rund til maskinene og robotene for å skaffe meg opplysninger til diverse deler hver maskin eller robot har. Dette var veldig lærerik for meg.  Ikke bare jeg ble kjent med disse delene fra nær hold også så jeg bruksområdets deres og hvordan programmering, elektronikk, hydraulikk, pneumatikk og PLS er så gjennomsveiset for at noe skulle ekstruderes, produseres eller sorteres. Blowtechgroup var veldig opptatt av 14 og 30 dagers kontroll. Noen dager brukte jeg å lese om blåsestøping og kvalitetssystem – ISO/TS 16949:2009 sertifisert og HMS – med ISO 14001 sertifisering.

Fra uke 2 fikk jeg også oppgave å bruke AutoCad Inventor Professional for å tegne fiksturer til Ad-blue beholdere for sjekk ved lufttrykk. I og med at jeg hadde ikke tilgang til tegninger til beholdere måtte jeg bruke mye tid på manuell måling og endring av mine tegninger da det stadig kom nye krav til fiksturene.  Videre fikk jeg opplæring i PLC – programmering og test av programmene ift de oppgavene. Fikk også en demonstrasjon og innblikk i bruk av Coordinate measuring machine (CMM) som benyttes primært for å kontrollere geometriske formen og posisjonen av komponenter som er laget av metall eller plast. Jeg hadde adgang til hele bedriften og det ga meg anledning til å snakke med ansatte samt å intervjue administrerende direktor.

Oppsummering

Det var en veldig lærerik tre ukers periode for meg ved BlowtechGroup – Kongsvinger. Fikk sette fra nær hold sammensveising og koordinering av diverse hydrauliske, pneumatiske, elektroniske deler og utstyr som skal til for at feilfrie produkter blir produsert. Fikk også opplevd hvor viktig er forarbeidet og kartlegging av kravene til produktet før arbeidet starter. Mangelfull krav og betingelser eller bestillinger til produktet fører til mye mer tid til produksjon enn det er nødvendig. Forstå også at i virkeligheten skal en ingeniør regne med mange runder fram og tilbake og endringer i produktet – etter diverse avdelingers krav- før produktet kan bli godkjent. Her kan nevnes krav til sikkerhet, miljø, marketing, kostnader og … som kan ha stor betydning i utforming, material, størrelse, … som skal brukes. Bedriften tok meg godt imot og jeg er takknemlig for det.

Praksis hos National Oilwell Varco

I august i år var jeg, Tom Erik Ringstad, i praksis hos NOV, som holder til i Søgne og Kristiansand på Sørlandet. NOV er verdensledende innen design, fabrikasjon og salg av systemer og komponenter til den globale olje-og gassindustrien.

Jeg var på to avdelinger, Manufacturing-avdeling som ligger i Søgne i Vest-Agder, mer spesifikt Roughneck-avdelingen. Roughneck er en type hyrdraulisk/pls-styrt maskin, dens oppgave er å koble rørendene til og fra hverandre. Jeg var med på et prosjekt(en Roughneck med div tilleggsutstyr) fra det ble levert ferdig bygd fra fabrikk i Polen, og til det var ferdig testet og klar for overlevering til kunde.

Det kjøres tester hver dag i to uker. Interntester og funksjonstester av maskinen pluss testing av alt tilleggsutstyr. Under testperioden deltok jeg på ulike aktiviteter. Mye av tilleggsutstyret er utskiftbart så dette måtte kobles fra og heises bort før det nye utstyret ble heiset på maskinen. Ellers satt jeg mye med testingeniørene og kjørte de ulike testene. Dette gjøres ved hjelp av ulike typer programvarer og pls-installasjoner.

Den andre avdelingen jeg var på var Engineering-avdeling som har kontorer ved sørlandsparken i Kristiansand. Her bidro jeg ikke med så mye arbeid, men fikk snakket med flere ulike typer ingeniører om deres arbeidshverdag og de viste meg arbeidsoppgaver og problemstillinger de stod ovenfor.

Jeg føler utbyttet fra praksisperioden er veldig nyttig i forhold til å se for seg ulike type stillinger man kan ha i en type bedrift som NOV.

Praksis hos Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS.

Jeg heter Mats Mulstrand, er 27 år og fra Bodø. Har nettopp avsluttet min 3 ukers praksisperiode i Svea gruve samfunn på Svalbard. Har lenge vært fasinert av Svalbard og var derfor heldig som fikk muligheten til å ha praksis der oppe. Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS (SNSK) er morselskapet i Store Norske konsernet som er statseid og driver med gruvedrift på Svalbard.

SNSK ble startet i 1916 da selskapet overtok kulldriften i Longyearbyen etter det amerikanske gruveselskapet Arctic Coal Company. Siden den gang har selskapet drevet kontinuerlig gruvedrift, bortsett fra under andre verdenskrig. Selskapet har i dag ca. 320 ansatte. Hovedkontoret er i Longyearbyen men mesteparten av kullproduksjonen foregår i Svea ca. 60 km sør for Longyearbyen. Transporten mellom Longyearbyen og Svea er med Dornier 228 passasjerfly.

I Svea er det bygd opp et lite samfunn som består av gruver, opprensingsverk(foredling), utskipnings kai, kraftstasjon, verksted lokaler, sykestue, brakkerigger og det meste man trenger.

Mine oppgaver

I forkant av min praksisperiode fikk jeg beskjed om at en betingelse for at jeg fikk komme, var at de hadde funnet en relevant oppgave til meg. Oppgaven jeg fikk var å utvikle styringsdokumentasjon og vedlikehold for Svea Tankanlegg AS. Svea Tankanlegg er et diesel tankanlegg med en kapasitet på 17 800 kubikkmeter. Tankanlegget forsyner i hovedsak kraftstasjonen og anleggs maskiner med diesel. Anlegget er skilt ut som eget aksjeselskap og SNSK har nå overtatt driftsansvaret for dette. Jeg begynte arbeidet med en skikkelig oppgang i felt og prøvde å finne ut hva som fantes av dokumentasjon fra før. Jobbet tett sammen med driftslederen for anlegget og sammen hadde vi et møte med Statoil som er medeier. Fikk god kontakt med Bomek Consulting AS som hadde prosjektert anlegget og fikk hjelp til å skaffe tegninger og dokumentasjon. Etterpå fikk jeg opplæring i SNSK sitt vedlikeholdsprogram og fikk lagt alle komponenter og prosedyrer inn i dette.

Oppsummering.

Tiden gikk fort og jeg fikk gode tilbakemeldinger på jobben jeg gjorde. Hadde håpet å få se litt mer av driften av selskapet og mer av anlegget. Var litt uheldig med ankomsten da mange fortsatt var på ferie og driften i gruven var stanset. Veldig spennende å se hvordan klimaet påvirker utstyr og driften av det. Klimaet på Svalbard er veldig tørt og korrosjon er et lite problem. Et desto større problem er støv fra både kull og grus.

Praksis hos MOMEK, Mo i Rana

Mitt navn er Lise Mathisen. Jeg er 26 år og kommer fra Mo i Rana. I hverdagen studerer jeg maskiningeniør ved Høgskolen i Narvik. Praksisperioden min gjennomførte jeg hos MOMEK i Mo i Rana.

MOMEK er et Nordnorsk industrikonsern med hovedkontor i Mo i Rana. Selskapet ble etablert i 1998 av tre aksjonerer. Dette er gründer og konsernsjef Wiggo Dalmo, samt Tor-­‐Arne Sørmo og Kurt Bredesen. De var tre stykker som gikk inn med like mye hver, og med et mål om å få maksimalt seks ansatte. I dag er det et stort industrikonsern med over 350 ansatte. MOMEK leverer ingeniørtjenester, prefabrikasjon, vedlikeholds-­‐ og installasjonstjenester rettet mot landbasert og offshorebasert industri. I 2012 omsatte de for omkring 380 millioner, mens i 2013 nærmer de seg 500 millioner kroner. MOMEK er et konsern med enorm vekst de siste årene, og med mål om å bli ennå større.

Mine oppgaver

Jeg hadde praksisen i MOMEK Group AS som er ei av underavdelingene i MOMEK. Denne avdelingen jobber med prosjekter. Det første som møtte meg da jeg startet i MOMEK var 2 dager med omvisning og kurs. Selskapet er meget opptatt av HMS, og har HMS-­‐ kurs/sikkerhetskurs alle ansatte må gjennom før de får tilgang til adgangskort. Videre i praksisen fikk jeg innføring i prosjektavdelingen, konstruksjonsavdelingen, og økonomiavdelingen. Dette er tre avdelinger som har mye med hverandre å gjøre. Jeg fikk prøve meg på prosjektering av små oppgaver. Dette inneholdt både tegning og beregning av konstruksjonen, samt budsjettering av arbeidet. Det var veldig lærerikt å få gjøre dette selv i en reel situasjon. Det var mange faktorer jeg ikke hadde tenkt på tidligere, som jeg nå måtte ta hensyn til.

Oppsummering

Jeg har et meget positivt inntrykk etter praksisperioden. MOMEK tok godt imot meg, og gav meg ansvar fra starten av. Jeg har utført relevante arbeidsoppgaver, og dermed hatt en bratt læringskurve. Videre har jeg lært masse om hvordan ingeniører jobber, samt fått en fin mulighet til å knytte kontakter for videre samarbeid. Jeg fikk brukt teorien vi har lært på skolen i praksis, og økt min egen forståelse for hvordan ingeniører arbeider. Praksisprosjektet har vært meget lærerikt, og anbefales på det sterkeste til andre studenter.

Praksisprosjekt hos Nexans Norway AS, Rognan

Mitt navn er Martine Lind, jeg er 21 år og kommer fra Saltdal. Jeg er nå ferdig med mitt andre år med nettbasert Bachelor i maskin ved Høgskolen i Narvik.

Min praksisperiode tar jeg hos Nexans Norway AS på Rognan. Fabrikken er en del av Nexans-gruppen som har produksjon i 40 land. På Rognan startet de produksjon av telekabler i 1972, da under navnet Standard Telefon- og Kabelfabrikk AS. Nå har Nexans Rognan over 200 ansatte på de vel 18 000 kvadratmeterne med fabrikklokaler. De er blitt verdensledende både på ROV- kabler og fiberkabler.

Mine oppgaver

Jeg har jobbet med å skrive en opplæringsmanual til en ny del av en eksisterende kabellinje; en såkalt kappesprøyte. Den nye delen skal legge aluminiumslaminat på kabelen før kappen sprøytes på. Manualen skal brukes av operatørene på den aktuelle linjen. Jeg har også brukt mye av tiden her på å gjøre meg kjent med de forskjellige delene av produksjonen, spesielt kappesprøyte – avdelingen. Det er en stor fabrikk, med mange forskjellige maskiner så læringskurven er bratt. Har fått være med på møter, befaringer og problemløsninger. Har fulgt den ene ingeniøren mye, og fått opplevd hvordan hverdagen hans kan være som ingeniør.

Oppsummering

Jeg har blitt godt mottatt fra dag én. Det virker som de har et bra arbeidsmiljø, med en lav terskel for humor. De har vært flinke til å ta meg med på ting de tror kan være interessant for meg, og de virket godt forberedt på min ankomst. Jeg har fått to faddere, egen epost-adresse og kontorplass med datamaskin. Dagene her er varierte, og jeg liker at man ikke bare sitter på et kontor, men også får tilbrakt tid i fabrikken. Har fått et godt innblikk i hverdagen til en ingeniør, og føler at det er et yrke jeg kan trives med i fremtiden.

Praksisprosjekt ved Massiv Lust AS

Eg heiter Daniel Kambestad, og kjem frå Odda.
Våren 2014 var eg ferdig med 2.-året maskin, og hadde i sommarferien ein praksisperiode i Massiv Lust AS
Massiv Lust AS produserer byggesett i heiltre for hus og store trekonstruksjonar. Bedrifta limar saman korte og lange lamellar(plankar) i lag på tvers av kvarandre, og dei ferdige platene vert formatert av ei stor cnc-maskin slik at dei passar saman. Deretter sendast puslespelet til ein byggjeplass der bygget vert sett saman på kort tid. Ein arkitektdel av firmaet var lokalisert i Oslo, og sendte teikningar som produksjonsdelen (der eg var) skulle produsere.
I Bedrifta var eg med å organisere transport av bygg, rekna massesenter for ulike trekonstruksjonar, såg på programmeringa til formateringa, og hjelpte til med lime- og herde-prosessen(loggføring av kjernetemperaturar, lim-/herdar-forhold med meir).
Eg har lært mykje om organiseringa av ein bedrift, og korleis ein bedrift organiserer det å ha fleire prosjekt gåande samtidig. Eg har og lært om stråling som hjelp i herdeprosessen, og korleis programmeringa i bedrifta skjer fram mot dei ferdig formaterte byggedelane.
Eg synest praksisen gav eit godt innsyn i bedrifta, og korleis arbeidet gjekk frå mottak av teikningane, fram til utskiping av byggesett. Dei tilsette i Massiv Lust var hyggjelege å arbeide med, men eg kunne gjerne tenkt meg å ha meir med formatering av seksjonane å gjere, sidan dette var det mest relevante i forhold til tidlegare fag.

Været i Narvik
Publiseringer
December 2018
M T W T F S S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Nyhetsbrev

powered by MailChimp!
Annonse
Registreringer