Archive for the ‘Industriell Teknologi’ Category

Praksisplass hos Svein Thomassen AS, Alta

Mitt navn er Fredrik Thomassen og er 21 år. Jeg studerer ved Høgskolen i Narvik, filial Alta, hvor jeg nå tar mitt siste år i utdanningen bachelor ingeniørfag- maskin. Som en del av faget ITE 1896 Praksisprosjekt har jeg hatt praksis hos Svein Thomassen AS i sommer. Jeg har vært deltidsansatt i den samme bedriften siden 2011.

Svein Thomassen AS er en av Finnmarks største maskinentreprenører og utfører arbeid i hele Nord-Norge. Bedriften utfører alt fra beplanting av grøntanlegg for privatpersoner til store veiprosjekter for store offentlige aktører. Svein Thomassen er også en bedrift som har spesialisert seg på kabelanlegg, og har utviklet eget spesialutstyr for dette formålet.

I praksis hos Svein Thomassen AS har jeg vært byggeleder for et kabelanlegg hvor det skal føres strøm fram til ca. 80 hytter/fritidsboliger ved Leirbotnvann. Arbeidsoppgavene har i hovedsak omhandlet planlegging, organisering og koordinering av ansatte på anlegget. Jeg har også vært mye ute i felten under arbeidet, noe som har gjort det enklere og kvalitetssikre arbeidet Jeg har fått tildelt mye ansvar i perioden, noe som har vært både spennende og krevende. Dagene har vært fulle fra dag én og det har vært mange utfordringer, noen større enn andre.

Jeg har ikke bare hatt praksis i bedriften i tre uker slik som de fleste andre, men i litt over to måneder. Det har vært svært lærerikt og spennende og jobbe ute i en bedrift, og jeg har trivdes godt. Arbeidsoppgavene ser jeg som svært relevante i forhold til både framtidig jobb, men også videre utdanning.

Praksisplass hos Blokken Skipsverft AS, Sortland

Hei! Mitt navn er Marius Frantzen, er 28 år og kommer fra Myre i Vesterålen. Jeg går nå siste året som nettbasert student innenfor ingeniør i maskinfaget. I den anledningen har jeg vært så heldig å få min praksisperiode hos Blokken Skipsverft AS.

Blokken Skipsverft AS er en godt etablert bedrift i Sortland kommune. Den ble etablert så tidlig som 1898. Verftet er i dag en stor bedrift med 21 fast ansatte. I år fikk verftet to kontrakter på å bygge fiskebåt av typen snurrevad og not i underkant av henholdsvis 15 og 13 meters lengde. Det er 25 år siden sist det ble bygget båt ved verftet og om lag 10 år siden sist det ble bygget i Nord-Norge, så dette er et spennende prosjekt som jeg får muligheten til å følge! Første fartøyet skal ferdigstilles i juni 2016 og det andre i oktober 2016.

I starten av oppholde mitt ble det mye lesing og observering for å sette meg inn i hvordan hverdagen er her. Å det er hektisk, det skjer mye i løpet av en arbeidsdag. Det som jeg har fått være med på er HMS arbeid, kvalitetsstyring, prosjektledelse, prosjektkoordinering og produksjonsarbeid innenfor alt fra små til store oppdrag. Dette har vært en spennende og innsiktsgivende praksisperiode som jeg kommer til å dra nytte av når arbeidslivet melder seg!

Praksisplass hos Caverion as, avd Trøndelag

Mitt navn er Kasper Eriksen. Gjennom valgfaget ”praksisprosjekt” for linjen maskin-ingeniør har jeg vært ute i 3 ukers praksis hos Caverion as. Caverion er norges ledende totaltekniske entreprenør med 3000 ansette fordelt på 50 lokasjoner. Caverion livnærer seg av selge inn sine tjenester hos næringsbygg og industrianlegg. Hvor de sørger for ivareta ett bygg gjennom hele livssyklusen, hvor både service og prosjekt inngår. Fagene Caverion tilbyr er blant annet:

-Rådgivning

-prosjektledelse

-elektro

-varme og sanitær

-ventilasjon og klimaanlegg

-IKT

Jeg stort sett jobbet innenfor prosjektledelse og rådgivning  innen faget ventilasjon.  Faget ventilasjon er veldig kompleks hvor man jobber tett inn mot andre fag som elektro, rørfag og tømrere.  Dette har gitt meg som er fersk i bransjen en god innføring innen de forskjellige fagene og samarbeidet som eksisterer mellom de. Dagene har stort sett gått ut på å følge en prosjektleder. En prosjektleders hverdag er hektisk hvor ting foregår hele tiden. Jeg har vært på en rekke befaringer, oppstartsmøter, bemanningsmøter og resultatsikringsmøter for å nevne noen.

Jeg vil spesielt trekke fram et prosjekt hvor jeg har vært på befaring og hvor Caverion har levert en totalteknisk pakke. Prosjektet kalles Living Lab og er bygget i samarbeid med Sintef og NTNU. Living Lab er rett og slett et nullutslipshus. Huset skal kunne generere nok energi til egen drift og perioder med overskudd skal den gi strøm til det eksterne strømnettet. Living Lab vil bli bebodd av en forsker og hele hans familie. Huset er proppet med tekniske detaljer og det er plassert føler rundt om kring i huset som skal registrere en hver minste detalj.  Dette huset har og vil få god mediedekning  innen tekniske medier. Det skal bli  spesielt artig og følge dette bygget videre og  se hva denne forskningen fører til.

Praksisplass hos Polarkonsult AS, Harstad

Mitt navn er Rune Vikholt og kommer fra Kvæfjord. Høsten 2015 begynner jeg på tredje året bachelor maskin ved Høgskolen i Narvik. Som en del av faget praksisprosjekt har jeg vært utplassert hos Polarkonsult A/S i 3 uker ved starten av semestret. Utplasseringen går ut på at man skal få et innblikk i hvordan en ingeniør utfører sin jobb.

Virksomheten

Polarkonsult har eksistert siden 1974. Bedriften har pr. i dag litt over 20 ansatte ved kontoret i Harstad. Polarkonsult er en konsulentbedrift som har mesteparten av sin virksomhet innen for skipsdesign, som et ledd av dette driver de også på med godkjennelse av fartøy, bedriften har med dette en bred kompetanse. Fra 2017 skal bedriften inn i nye lokaler, i Statoils nye kontorbygg i Harstad.

Mine oppgaver

Min oppgave i bedriften har vært å gjøre seg kjent med hvordan bedriften er bygget opp og hvordan de gjennomfører sine prosjekter. Dette har jeg gjort gjennom å ha samtaler med de ansatte, hvor de har fortalt om deres arbeidsområder og hvordan de utfører sin jobb. Har også brukt litt tid på bedriftens kvalitetshåndbok, her står det beskrevet hvordan de forskjellige typer jobber skal gjennomføres. Videre har jeg vært observatør under møter hvor det var mulig. Jeg har også lest litt i DNV sitt regelverk for klassifisering av skip, jeg har også fått mulighet til å jobbe litt med AutoCAD og Inventor.

Oppsummering

Det har vært en lærerik periode hos Polarkonsult, har fått en god innføring i hvordan en ingeniør utfører sine arbeidsoppgaver. Har også lært mye om hvordan rutiner som er viktig å ha, gjennom observasjon har jeg også sett hvor viktig det er for en ingeniør og kunne jobbe i team.

Praksisplass hos Anlegg Nord AS, Alta

Hei, mitt navn er Michael Hamnevoll. Jeg er 38 år og kommer fra Alta i Finnmark hvor jeg for tiden er nettstudent på 3 året ved HiN sin filial. I fordypningspakken teknologiledelse har vi et fag som heter praksisprosjekt. Del 1 av faget innebærer 3 ukers praksis for studentene. Min praksis har jeg valgt å ta hos Anlegg Nord AS. Dette gjorde jeg fordi jeg har jobbet for dem de to siste somrene og er derfor godt kjent med deres arbeidsmetoder.

Som en del av min praksisperiode har jeg fått vært med på to forskjellige prosjekter. Ett mindre prosjekt på Senja (se bilde fra vernerunde) og oppstarten av et stort veiprosjekt mellom Skaidi og Hammerfest. Sist nevnte prosjektet har en totalramme på 146 millioner kroner og byggherren er statens vegvesen. På dette prosjektet fikk jeg ansvaret for HMS gjennomgangen med personellet som skal jobbe på prosjektet. Det var på forhånd utarbeidet en HMS håndbok for nettopp dette prosjektet. For øvrig har jeg deltatt på vernerunder, planlegging, oppfølging ved begge prosjektene og sørget for at ting som tidligere har vært påpekt er utført og at hele anleggsområde for øvrig er trygt for både arbeidere og allmennheten. Ingen dager har vært like og det har virkelig vært mye interessant å gjøre. Med en uke igjen av praksisen er det lett å gå på med godt mot. Dette er morsomt!

Praksisplass hos Kongsberg Devotek AS

Mitt navn er Christina Lie Moser og jeg er oppvokst på Geilo. Jeg begynner nå på tredjeåret på maskiningeniør ved Høyskolen i Narvik.

Praksisperioden min har jeg hos Kongsberg Devotek AS i Kongsberg, hvor jeg er i avdelingen MSD (mechanical system development).

Kongsberg Devotek AS er et komplett utviklingshus med ca. 75 ansatte som arbeider med avanserte teknisk produktutvikling etter oppdrag for nasjonale og internasjonale kunder i forskjellig bransjer, deriblant bilindustri, maritim, olje og gass, industri og forsvar. De tar produkter hele veien fra ide, prototyper, simulering, produksjon og test til ferdig produkt. Deres prosjekter har ofte elementer fra flere ingeniørdisipliner og inneholder gjerne mekanikk, elektronikk, sensorer og programvare.

Mine arbeidsoppgaver:

Hittil i praksisperioden har jeg fått ett veldig godt innblikk i hvordan bedriften jobber. De jeg jobber med er veldig flink til å inkludere meg og sørger for at jeg får prøve de tingene de jobber med. Jeg har bl.a. deltatt på møter i forbindelse med et nåværende prosjekt, fått prøvd meg i solidworks som er et DAK-program, samt jobbet på verkstedet hvor de holder på å monterer prototypen.

Oppsummering:

Praksisperioden så langt har vært en positiv og lærerik opplevelse, der jeg har fått et innblikk i hvordan min fremtidige arbeidshverdag kan være i fremtiden.  Det har vært spennende og morsomt å få et kjennskap i hvordan en bedrift jobber fra ide til ferdigstilling av et  produkt.

Jeg er godt mottatt og de er flink til å inkludere meg i prosesser. De tingene jeg har lært så langt er ting jeg kommer til å ta med meg videre i studiene- og i en fremtidig jobb.

Praksisplass hos K.S.K bygg AS, Alta

Mitt navn er Gunnar Olsen og jeg har praksis hos Alta firmaet K.S.K bygg AS i forbindelse med prosjektarbeid i bedrift. Vi er innleid til Consto AS som har prosjekt til ca. halv milliard i Hammerfest (Prosjekt Batteri parken-se bilde). Prosjektet omhandler omsorgssenter og leiligheter i ett og samme bygg.

K.S.K. jobber for det meste med betong og trearbeid. Jeg har fått i oppdrag å være prosjektleder ute i parken, der vi har vært opp til 8 mann fra vårt firma. Betong arbeidet går ut på sittebenker, murer og store betonghauer som skal gummi legges av et annet firma til slutt. Trearbeidet går ut på gjerder, store blomsterbed og utkikkspunkt (terrasse). Prosjektarbeidet som jeg jobber med er samkjørt med Consto sin bygg ingeniør (Kjell Antonsen), driftsleder/teknikker (Fred Arne Hole), forman (Bjørn Egil Andersen) og prosjektleder (Rolf S. H. Olsen).

Det har vært en fantastisk jobbopplevelse, vi jobber med mange trivelige folk rundt oss samt ledelsen i Consto. Jeg også har vært i fysisk aktivitet og jobbet som håndverker samt styring av fremgangen i parken. Jeg har opplevd nye utfordringer som bygge møter, lesing/tolkning av byggetegninger og kontorarbeid. Vi jobber etter en landskapsplan  utarbeidet av: landskaps arkitekt Stensvik Arkitektkontor i Tromsø.

Jeg sitter igjen med mye god erfaring som prosjektleder, det har vert spennende og lærerikt og jobbe med elektriker, rørlegger, gartnere, maskin entreprenører og Consto på kryss av hverandre. Det er utfordrende og få alle samkjørt slik at det blir et godt sluttresultat. Det er dette som gjør slikt arbeid så spennende.

Praksisplass hos Jaro AS, Alta

Jeg heter John Even Pedersen, er 37 år, og kommer fra Alta i Finnmark. For tiden har jeg min 3-ukers praksis på Jaro AS i Alta.

Jaro er verdens nordligste betongelementfabrikk. Her jobber 40 personer, hvorav 32 jobber i fabrikk/produksjon, og 8 jobber i administrasjonen. Her produseres både betongelementer som vegger, avløpssystemer i betong som kommunale rør, hulldekker og ferdigbetong. Jaro er også medlem av Basal som er en allianse av betongprodusenter i Norge.

Ettersom fabrikken er såpass stor er det også en stor maskinpark her. Her er maskiner, motorer, kraner, egen smie, eget sveiseverksted, laboratorium for trykkprøver m.m. Det finnes med andre ord nok av utfordringer for en maskiningeniørstudent å ta tak i her.

Når jeg startet fikk jeg først utdelt arbeidsklær. Jeg ble også satt på ett prosjekt for å automatisere klipping av armeringsjern. På dette prosjektet var fremdriften noe lav første uken. Dette skyldtes manglende tid fra de andre involverte. Jeg hang meg derfor på min kontaktperson og fungerte som hans høyre hånd. På denne måten fikk jeg være med på feilsøking og programmering av PLS, og produksjon og montasje av nytt utstyr til automasjonslinjer.

Perioden så langt har vært veldig spennende, dog har det blitt noe dødtid på meg grunnet travle perioder for de andre. Etter å ha vært her 1 uke så jeg behovet og meldte meg opp til faget ITE1823 – «Driftsstyring og vedlikehold» som jeg tar i tillegg til fordypningen i konstruksjonsteknikk. Jeg tror det er ett veldig relevant fag i forhold til fremtidig jobb som maskiningeniør, både her og andre steder.

På prosjektet «mitt» har det vært god fremdrift andre uken. Jeg ser derfor veldig frem mot den siste uken, og håper på vi klarer å sluttføre prosjektet. Hvis ikke vil jeg nok uansett lære veldig mye mer før jeg er ferdig her.

John Even

Praksisplass hos Kværner Verdal avdeling Method Engineering

Hei, mitt navn er Martine Rønsåsbjørg og jeg kommer fra Verdal. For tiden studerer jeg maskiningeniør ved Høgskolen i Narvik på mitt 3.år, og i den forbindelse har jeg valgt å ta valgfagemnet praksisprosjekt. Jeg søkte tidlig utplassering til Kværner Værdal der jeg tidligere har tatt fagbrev som platearbeider. Har god kjennskap til bedriften fra før, men ønsker å skape et større innblikk i ingeniørarbeidet som foregår.

Kværner AS har hovedkontor i Oslo, samt kontorer og produksjonsanlegg i flere av verdens viktigste olje- og gassregioner. De leverer komplette olje og gass offshore plattformer og oneshore prosessanlegg til operatører og andre kunder. De regner seg som spesialister når det kommer til gjennomføring av prosjektering, innkjøp og fabrikasjon (EPC). Kværner sine verdier er kundefokus, HMS-forebygging, teamwork, åpen kommunikasjon, styring og levering av resultater i høy kvalitet. Disse målene skal være med å fremme Kværner som en ønsket samarbeidspartner innen olje- og gassnæringen.

De første dagene gikk med på å sette seg inn i kaianlegget til Kværner Verdal ettersom jeg skulle oppdatere dokumentasjonen rundt dette. Leting i arkiv og systematisering av dokumentasjon var en stor del av jobben, noe som også tok mye av tiden. Fikk også muligheten til å bli med på befaring for å sette et bilde på det jeg faktisk drev med noe som jeg tar med meg som en god erfaring.

I løpet av min praksisperiode på Kværner Verdal avdeling Method Engineering har jeg vært innom flere ingeniørrelevante oppgaver som jeg føler jeg kan dra nytte av den dagen jeg søker meg jobb som ingeniør selv. Har opplevd et unikt arbeidsmiljø, høy kompetanse, engasjement og en arena der jeg har blitt tatt seriøst uansett spørsmål og kommentarer. Vil benytte anledningen til å takke for en lærerik periode og håper på et snarlig gjensyn.

NUC Organized a Research Seminar about Atmospheric Icing


Atmospheric Icing
Atmospheric Icing Research Team of NUC organized a research seminar on 7th August to discuss the issues related to atmospheric ice accretion on structures in high north. The research seminar was held at NUC as part of a research project funded by Norwegian Centre for International Cooperation in Education, where Narvik University College (NUC) & Chongqing University (CQU) China, are work together with the objective, ‘Contribute to, and enhance, the knowledge about atmospheric ice accretion physics on structures in the High North’. A team of researchers lead by Professor Jiang XingLiang from Chinese State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security & Network visited NUC to attend this research seminar and discuss the active research collaboration with atmospheric icing research team of NUC. The State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security & Network, Chongqing University China has high reputation and state of the art facilities for advance research on topics related to ice accretion on high power electrical installations.

The Seminar
The seminar also highlighted the contributions of atmospheric icing research team from other ongoing research projects, COLDTECH-RT3 & FRonTLINE, as there exist a strong synergy between all these research projects. A keen interest was shown by the industry to attend this seminar and representatives from different industries such as STATNETT, NORDKRAFTVIND, FUTURUM & HABU Technology attended this. NUC students also showed a keen interest and gave a series of presentations about their summer internship projects in COLDTECH-RT3. The seminar provided an opportunity for academics and industry to meet and discuss the issues related to effects of atmospheric ice accretion on structures in cold climate of high north.

Scientific event
Such scientific event is part of NUC’s long-term strategy to enhance the research activities & competence for cold climate technology and to make NUC a technical hub for cold climate technology in northern Norway. Therefore atmospheric icing research team is determined to enhance its technological/research expertise. The outcome of such events will also facilitate the future development of sustainable infrastructures and operations in the high north.

Været i Narvik
Publiseringer
December 2018
M T W T F S S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Nyhetsbrev

powered by MailChimp!
Annonse
Registreringer